Grupo 3646

KAN ET VARMERE OG MER SKIFTENDE KLIMA UTGJØre EN FARE FOR VÅRE KJÆLEDYR?

Motta siste nytt om hvordan et varmere klima og mer ustabilt vær kan påvirke kjæledyrs helse og atferd. Inkludert i vår første veiledning finner du informasjon om hvordan kjæledyr påvirkes av klimaendringer. Finn ut hva du kan gjøre for at ditt dyr skal påvirkes minst mulig.

Grupo 3647
Grupo 3649

INKLUDERT I VÅR FØRSTE VEILEDNINGles om klimaendringer og mulige konsekvenser av disse.

ENDRINGER I KLIMAET KAN OGSÅ PÅVIRKE VÅR HELSE.

  1. Se hvordan et varmere klima og mer ustabilt vær kan påvirke våre kjæledyr.
  2. Finn ut hvilke sykdommer som har blitt mer vanlige.
  3. Lær hva du kan gjøre for at dette skal påvirke ditt kjæledyr minst mulig.