Grupo 3646

KAN ETT VARMARE OCH MER SKIFTANDE KLIMAT PÅVERKA VÅRA SÄLLSKAPSDJUR? 

I vår guide kan du få information om hur ett varmare och mer skiftande klimat kan påverka hälsan hos sällskapsdjur. Du kan också få råd kring hur du kan skydda ditt djur på bästa sätt, utifrån de förändringar som sker.

Grupo 3647
Grupo 3649

INKLUDERAT I VÅR FÖRSTA GUIDEvilka effekter har ett förändrat klimat.

ETT FÖRÄNDRAT KLIMAT KAN OCKSÅ PÅVERKA VÅR HÄLSA.

  1. Läs mer om hur ett varmare och mer skiftande klimat kan påverka våra sällskapsdjur.
  2. Ta reda på vilka sjukdomar som blir allt vanligare.
  3. Få råd kring vad du kan göra för att minska riskerna för ditt djur.